ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРОДЪЛЖАВА ОБЛАГОРОДЯВАНЕТО В СЛЪНЧЕВ БРЯГ- ЗАПАД

По повод продължаващата работа по изграждане на инфраструктурата в Слънчев бряг –запад, във фейсбук страницата „СОБСТВЕНИЦИ ЗА СЛЪНЧЕВ БРЯГ –ЗАПАД“ бе  изнесена благодарствена публикация. В нея се изразява задоволство от дейността на община Несебър в лицето на кмета Николай Димитров, инж.Динко Войнов – началник на отдел „Инвеститорски контрол“ и Адреан Шимов – експерт в същия отдел,  за поетия и изпълнен ангажимент по изграждане на уличната инфраструктура в район на кв. „Пясъците“.

В упоменатия в публикацията участък бяха положени  паркинг елементи. Те придават завършек на улицата, а  практическата им функция е да  осигуряват  дренирането на дъждовните води.

Благодарност в публикацията се изразява и към Атанас Япаджиев – служител в БКСО, за извършено почистване на строителни отпадъци по път в същия квартал.