СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 001 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АДРИАН НЕДЕЛЧЕВ КАЗАКОВ
АЛЕКСАНДЪР ЖЕКОВ ЖЕЛЕВ
ДЕНИЦА БОГОМИЛОВА АНДРЕЕВА
ЖУЛИЯН РУМЕНОВ СТАНЕВ
ЗЛАТКА ЯНКОВА ПЕНЧЕВА
НАДЯ НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДАНАИЛОВ
РУМЕН ГАНЧЕВ СТАНЕВ
СИЛВИЯ КИРИЛОВА СТАНЕВА
СТАНИСЛАВА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
ЦВЕТЕ ИЛИЕВА ДАНАИЛОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 002 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВИОЛЕТА ПАНЧЕВА ЧАТАЛБАШЕВА
ЕЛЕНА ХРИСТОВА ЯПАДЖИЕВА
КАРИНА КРАСИМИРОВА ВАНГЕЛОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ОЛГА АТАНАСОВА ВЕЛЕДИНОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 003 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВ ГИНИН
ВИОЛИНА ДИМИТРОВА БЕЛЕВА
ВЛАДИМИР ЕФРЕМОВ ГИНИН
ЛЕОНИД НИКОЛОВ ТОПАЛОВ
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ГЮПЧАНОВ
ЯНА ГРИГОРОВА КАРАИВАНОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 004 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОНИА СТОЙКОВА МАРИНОВА
АРИСТИД АНТОНОВ КАРАВИДОВ
АТАНАСКА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА
ВАНЯ ЙОРДАНОВА ДУЛЕВА
ВИОЛЕТА ЯНЧЕВА СВЕНСОН
ВЛАДИМИРА ИВАНОВА ЯКИМОВА
ЙОАНА СЛАВЧЕВА ГИЗДОВА
ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
КОНСТАНТИН КРАСИМИРОВ ЛИНОВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ МАРКОВ
МАРИАН МЛАДЕНОВ ВОДЕНИЧАРОВ
МАРИЯ ГАНЕВА ЯНКОВА
ЦВЕТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
ЮЛИЯ РУСЕВА ГЕОРГИЕВА-ГОЛЗАДЕХ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 005 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОН ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
ВАСИЛЕНА ТОНЕВА КУМИНКОВА
ГЕРГАНА ЛЕНКОВА НЕСТОРОВА
ДИМО КРАСИМИРОВ КИРОВ
ЕЛЕОНОРА СТАВРЕВА ВЕЛКОВА
ЕМИЛ ТРАЙКОВ АТАНАСОВ
ИВАН ХАРАЛАМБОВ ХАРАЛАМБОВ
ЙОРДАН КУЗМАНОВ ГЕОРГИЕВ
КАТЕРИНА ЛЕНКОВА НЕСТОРОВА
КОСТАДИН ЯНАКИЕВ ДОСЕВ
КРЪСТЬО БОРИСЛАВОВ БАЙЧЕВ
МАРИЯ МИРКОВА ИВАНОВА
МАРИЯ СТЕФАНОВА ГЕНОВА
НЕЛИ ЦАНКОВА КАРАЦАНОВА-РОУДС
ПЪРВАН ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ
СТОЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ТОДОРКА МАРИНОВА КИРОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 006 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АТАНАС АНДРЕЕВ АНЕСТИЕВ
ВЪЛКО НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ
ДАНАИЛ КИРИЛОВ ХРИСТОВ
КАТЯ ПЕТЕВА ТЕНЕВА
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
МАРИАНА ТРАЙКОВА ТЕНЕВА
МАРИНКА СТОЯНОВА ЛЕЧЕВА
МИТКО ИВАНОВ РАДУЙЧЕВ
НИКОЛИНА БОЖИЛОВА ТОДОРОВА
ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ
РОСИЦА ПЕТРОВА ДАЛАКМАНСКА
СТЕФКА ТОДОРОВА МИНДОВА
СТОЯН ТОДОРОВ МИНДОВ
ТРАЯНА ПЕТЕВА ТЕНЕВА
ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА ЛИЛОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 007 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ДОНЧЕВА
ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛКОВ
ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ
КЕРАНКА КАЛЕВА ИВАНОВА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
МАРИЯ КЪНЧЕВА ЧАНЕВА-ТОДОРОВА
ПАВЛИНА НИКОЛОВА ПАВЛОВСКИ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ
ПРОДАН РАЛЕВ АПОСТОЛОВ
СВЕТЛА НИКОЛОВА ДРАГАНОВА
ТОДОРКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
ХРИСТО МИЛКОВ ХРИСТОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 008 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ГРИГОРОВА
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
МАРИЯН ИЛИЕВ ПОПОВ
МИНЧО ВЪЛЕВ МИНЧЕВ
МИРОСЛАВ БОРИСОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
НАДЕЖДА ГЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛ ФИЛИПОВА КАРАГОГОВА
СТЕФАН ЕМИЛЯНОВ КАРАМИНЧЕВ
ЮСТЕН НАСКОВА КУРТЕВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 009 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНДОН ТОМЧЕВ ПИСКЮЛЕВ
БИЛЯНА АНТОНОВА ГРОЗЕВА
ВАЛЯ МАКСИМОВА ДЖОНЕВА-БАРНС
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ВИОЛА ЯНЧЕВА ЯНЕВА
ДАНИЕЛА СОТИРОВА КОЕВА
ДИЛЯНА ЕМИЛОВА НЕДЕВА
ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АРИСТИДОВ
ДИМО ХРУСАФОВ ЯНЕВ
ЗЛАТИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ИВАН КРАСИМИРОВ БОТЕВ
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
МАРИАНА АНДРЕЕВА ЯНЕВА
МАРИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР РУСЕВ ГОСПОДИНОВ
РУМЯНА ЦВЕТАНОВА РАЧЕВА
СТЕФКО НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
ТАНЯ РУМЕНОВА МЛАДЕНОВА-ГОСПОДИНОВА
ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ПИСКЮЛЕВА
ТЕОДОРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 010 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКО ЕМАНУИЛОВ ПЕХЛИВАНОВ
АНЕЛИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
АНТОАНЕТА КРАСИМИРОВА ПЕЕВА
ВЕСЕЛИН АВРАМОВ АВРАМОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАИШЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ОГЛЕДАЛОВ
ЕНЧО МИХАЛЕВ НИКОЛОВ
ЗЛАТКА ДОБРЕВА НЕДЕВА
ИВАНКА МИХАЙЛОВА СТОЙКОВА
ЙОРДАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
КРИСТИЯН ВЕНКОВ МАВРОВ
МАНОЛ СТАМАТОВ ПЕТРОВ
МАРИАНА ХРИСТОВА МАВРОВА
МАРТИН ВЕНКОВ МАВРОВ
МАЯ ТЕНЕВА КОСТАДИНОВА-ГОМЕС
ПЕТЪР НЕДЕВ НЕДЕВ
ПЛАМЕНА ЯНЧЕВА СОНГУРОВА
СИМЕОН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
СЛАВИ СЛАВОВ СТОЙКОВ
СТАНИСЛАВ ГАЛИНОВ СТОЙНОВ
ХРИСТИНА СТОЯНОВА ЗАЯКОВА
ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОВАЧЕВ
ХРИСТО ТОДОРОВ ХРИСТОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 011 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ
АТАНАС ИВАНОВ ПОПОВ
ВАСИЛ СТАНЕВ ХРИСТОВ
ВЕНЕЛИН ЕНЕВ ВЪЛЧЕВ
ГАЛИНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЯЛКОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ КАРАГЬОЗОВ
ГРОЗДАНКА СТОЯНОВА КАРАГЬОЗОВА
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЖЕЛЬО КРЪСТЕВ ЖЕЛЕВ
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ
ИВАН ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
ИВО ДУШКОВ ДУШЕВ
КРЪСТО КИРИЛОВ МИТОВ
МАРИЯ ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
ПЕПА НЕДЕВА ГОРАНОВА-ХРИСТОВА
РАДКА ПАВЛОВА АРАБАДЖИЕВА
СТАНИМИРА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
ЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 012 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
АНА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПАВЛОВА
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ МАРТИНОВ
ГАЛИНА МИХАЛЕВА ЧОЛАКОВА
ДЕНИЦА ХРИСТОВА ДОЙЧЕВА
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ
ЙОРДАН МИТКОВ ДОБРЕВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
ПАНАЙОТ КАЛЧЕВ ЧОЛАКОВ
ТАНЯ ТРИФОНОВА ПЕТКОВА
ТОДОРКА ТОДОРОВА ВЛАДИМИРОВА
ФАТМЕ МУСТАФА СМАИЛ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 013 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТРАКОВА
АНКА РАЙКОВА ЙОРДАНОВА
АТАНАС ЙОРДАНОВ ДИМОВ
ВАЛЕНТИН ДОЙНОВ СТОЯНОВ
ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
ДИАНА ГОСПОДИНОВА СТОЯНОВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ЕЛЕЙН ИВАНОВА КЕНОВА
ЖИВОМИР ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ
ИЛИАН ИВАНОВ ТОДОРОВ
ИЛИАНА ВЪЛЧЕВА КУРТЕВА-КЕНОВА
РАДКА МИНКОВА МИНЧЕВА-САГЛАМ
РОСИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА БАЧКОВА
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
СЛАВИ ТОДОРОВ СТОЙКОВ
СТЕФАН ХРИСТОФОРОВ ИВАНОВ
ТАТЯНА ДЕНЧЕВА СТОЙКОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 014 кметство ……….. населено място ……………

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГАБРИЕЛА ТОМОВА РАКОВА
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАРКОВ
ДИМО ИВАНОВ ВЪЛКОВ
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 015 кметство ……….. населено място ГР.СВЕТИ ВЛАС

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ТРЪПЧЕВ
ВЯРА ИЛИЕВА КЕРШЕР
ГЛОРИЯ КИРЧЕВА КЕРЕМЕДЧИЕВА
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА КОЕВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ МЕНЧЕВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ ЯНЧЕВ
КРАСИМИР ЕМИЛОВ ЧОЛАКОВ
МАРИЯ КУМАНОВА РАДЕВА-ЛЕФТЕРОВА
МЕТОДИ ЦВЕТАНОВ ГЕРГОВ
СИЛВИЯ ПЕТРОВА ПЕНКОВА
СНЕЖАНА ПЕТКОВА ЙОВЧЕВА
СТАНИМИР СТОЯНОВ КОЕВ
ТАНЯ ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 016 кметство ……….. населено място ГР.СВЕТИ ВЛАС

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНКА КРУМОВА ЙОРДАНОВА
АРУСЯК ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
АТАНАС ДИМОВ СТОЯНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЯНКОВ ИНКОВ
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА СЛАВОВА
ГАЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ЙОАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
МАРИЯ КАЛЧЕВА ЙОВОВА
МАЯ ИЛИЕВА ПРОДАНОВА
НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ
ПЕТЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
РАФАЕЛА ЖИВКОВА ЖЕКОВА
РЕНЕТА ДИМИТРОВА КОЗАРОВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
СОФИЯ АТАНАСОВА МЛАДЕНОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 017 кметство ……….. населено място ГР.СВЕТИ ВЛАС

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ЖЕЛЮ МАТЕВ МАТЕВ
ИВАЙЛО КУНЕВ ДИНЕВ
КАМЕЛИЯ НЕНЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА
СТАНИМИР ВАСИЛЕВ СТАНКОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
СУЛТАНА ДЕМИРЕВА ТОРОМАНОВА
ТОДОР СТАНИСЛАВОВ ТОДОРОВ
ТОДОР ЯНЕВ ПЕХЛИВАНОВ
ХРУСАФ КИРОВ ХРУСАФОВ
ЯНКО АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 018 кметство ……….. населено място С.ГЮЛЬОВЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА АХМЕД
ДИАНА АТАНАСОВА ХАНДЖИЕВА
ИЛИЯ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
МАРЧО ИВАНОВ УЗУНОВ
СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ
ХАМИТ СМАИЛ АХМЕД
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 019 кметство ……….. населено място С.ГЮЛЬОВЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
НЕДИМ БЕЙТУЛЛА МЕХМЕД
НЕДЯЛКО ТОДОРОВ КАБАКОВ
ТОДОРКА ТОДОРОВА МИТЕВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 020 кметство ……….. населено място С.КОШАРИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ МИТКОВ
АПОСТОЛ ДАНЧЕВ ЧЕРНЕВ
ДАНКА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА
МАРТИН АСЕНОВ МИТКОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 021 кметство ……….. населено място С.КОШАРИЦА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ЗЛАТОЛИЛИЯ КОЛЕВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАН АСЕНОВ ЧЕРНЕВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ТЕМЕЛКОВА
РАЛИЦА ИВАНОВА РОЕВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 022 кметство ……….. населено място ГР.ОБЗОР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ
БОЖИДАРА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
ВАЛЕНТИН ЙОСИФОВ ИВАНОВ
ВЕНЕЛИН САВЧЕВ САВЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БОДУРОВ
ДЕСИСЛАВА НЕДЕЛЧЕВА СТАНЧЕВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
ИВАН ИВАНОВ ПОПОВ
ИРЕНА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
ЙОАНА ЖИВКОВА ЕВТИМОВА
МАРИАНА ЯНЕВА ЯНЕВА
НЕДЯЛКО ТЕОДОРОВ ПЕНЕВ
ПЕНКА ЯНЧЕВА ЯНЕВА
РЕНЕТА ЯНЧЕВА НИКОЛОВА
СОНЯ СТЕФАНОВА ДОНЧЕВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 023 кметство ……….. населено място ГР.ОБЗОР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
ВАСИЛЕНА БОЖИДАРОВА ДИМОВА
НЕЛИ ИЛИЕВА НИКОЛОВА
СИМОНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ХРИСТИНА АТАНАСОВА ШОПОВА
ХРИСТО АТАНАСОВ РОФЕТОВ
ЩЕЛЯН БОЖИДАРОВ ДИМОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 024 кметство ……….. населено място ГР.ОБЗОР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАНЯ КИРЧЕВА СТОЯНОВА
ВЕСКА ПЕТРОВА МИТЕВА
ДИАНА ПЕТРОВА ЩЕРЕВА
ЖЕНЯ БЕЛЧЕВА ИВАНЧЕВА
ИВАЙЛО НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИВАНЧЕВ
КОСТА СТОЯНОВ СТОЯНОВ
МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
МИЛЕНА ЖЕКОВА ЙОРДАНОВА
МИРОСЛАВ АСЕНОВ ТОДОРОВ
РАДОСТИН ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 027 кметство ……….. населено място С.ОРИЗАРЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ДОБРОМИРА МИЛКОВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЯ ЗЛАТКОВА КИРИЛОВА
ПЕТРАНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
СТОЯНКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 028 кметство ……….. населено място С.ОРИЗАРЕ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ХАРАЛАМБОВА
КОСТАДИН СЪБЕВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ДИМОВ ДИМОВ
РАДКА МАРИНОВА ОРЛИНОВА
СТОЯН СЪБЕВ ДИМИТРОВ
СЪБИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 029 кметство ……….. населено място ……………

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ПЕТЪР ДРУМЕВ ХАРАЛАМБОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 030 кметство ……….. населено място С.РАВДА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНЕЛИЯ БОЯНОВА ХАДЖИЕВА-ТАШЕВА
БОЙЧО АНДРЕЕВ САЧАНОВ
ВЯРА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ЕЛИЦА БОЯНОВА ХАДЖИЕВА
ИЛИЯН КИРИЛОВ ДЕЛИАТАНАСОВ
МАЛИНА СИМЕОНОВА МАТЕЕВА
МАРИНА НЕДЕЛЧЕВА САЧАНОВА
СИЛВИЯ КРЪСТЕВА МАСЛАРОВА-ВЕЛИНОВА
СТОЯНКА ЯНЧЕВА ПЕТРОВА
ТОНИ ИЛКОВА ТОНЕВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 031 кметство ……….. населено място С.РАВДА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ НЕДЕЛЧЕВ
ГЕОРГИ ТРАЕВ ТОНОЗЛИЕВ
ЖУЛИА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ЛЮЛЯНА ПЕТКОВА ЦОНКОВА
МАДЛЕНА ВЛАДИМИРОВА СТАНКОВСКА
ПАНАЙОТ КОСТОВ ДУШАНОВ
ХРИСТО СЛАВЧЕВ МИЛЕВ
ЩИЛЯН ГАЛИНОВ ИВАНОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 032 кметство ……….. населено място С.ТЪНКОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ВЕЛИЧКА ЖЕЛЕВА КОНДУРОВА
ИРИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
НИКОЛА ДРУМЕВ ЖЕЛЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 034 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНДРЕЙ НЕДЕВ АСЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ПИСКЮЛЕВ
КАТЕРИНА ПЕТКОВА РАЙЧЕВА
КРАСИМИР ДАНАИЛОВ ХРИСТОВ
КРИСТИЯН ПЕЙЧЕВ КОЛЕВ
ЛИНА АСЕНОВА ЙОЗСАРАЧ
МАРТИН ВЪЛЕВ БАНОВ
МИЛЕНА ДИНЕВА БАНОВА
ПЕТЯ АНГЕЛОВА ВЕЛИКОВА
СТЕЛА КУНЕВА КАРАИВАНОВА
ТИНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 035 кметство ……….. населено място ГР.НЕСЕБЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНА СТОЯНОВА ТОНЕВА
БИСТРА СЛАВЧЕВА МАДЖИРОВА
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ТЬОКОВ
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ВИДЕНЛИЕВ
ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ВИДЕНЛИЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВИДЕНЛИЕВ
ДЕТЕЛИН МАРИНОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ НЕСТОРОВ
ЕВГЕНИ ИЛЧЕВ ГРУЕВ
ИВАНКА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА
КИРИЛКА ДИМОВА КИРЕВА
ЛЮДМИЛА САГЧОЛАК
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ВИДЕНЛИЕВА
МАРИЙКА КРЪСТЕВА ПЕТРОВА
МАРИН КРАСИМИРОВ КИРОВ
МИТКО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ПРЕСЛАВА СТОЯНОВА ДЕЛИЙСКА
СЕВДА САВОВА ИВАНОВА
СЕВДАЛИНКА ДИМИТРОВА НЕЙКОВА
СТОЙКА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОР ХАРАЛАМБИЕВ ПОПТРАЙКОВ
ФАТМЕ МУСТАФА УЗУН
ЦВЕТОМИР КЪНЧЕВ ДУЛОВСКИ
ЮЛИЯНА ТОДОРОВА НЕСТОРОВА
ЮЛКА САВОВА ДАСКАЛОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област БУРГАС Община НЕСЕБЪР
секция № 036 кметство ……….. населено място С.РАВДА

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДЪР КИРЧЕВ КИРИЛОВ
ГЕОРГИ КИРЧЕВ КИРИЛОВ
ДИМИТЪР КЪНЧЕВ ПЕТРОВ
ИВАН ВЪЛКАНОВ ЯНЧЕВ
КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
НИКОЛ МИТКОВА ПЕТРОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
СНЕЖАНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
ХРИСТИЯН КЪНЧЕВ ПЕТРОВ
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ