ПРОВЕДОХА СЕ СРЕЩИ С УЧЕНИЦИ ОТ ГЮЛЬОВЦА И ОРИЗАРЕ, ФОКУСИРАЩИ ВНИМАНИЕТО ВЪРХУ БЕЗОПАСНИЯ ИНТЕРНЕТ

В края на месец октомври, по инициатива на Центъра за обществена подкрепа – Несебър, се проведоха срещи с ученици от вторите класове на училищата в с. Гюльовца и с. Оризаре, фокусиращи вниманието върху безопасното ползване на интернет.  Гост-лектор на проявите бе съдия Мария Берберова-Георгиева – административен ръководител на Районен съд –Несебър. Под формата на игра, тя разясни на учениците защо не трябва да разгласяват лична информация – имена, адреси, телефони, лични снимки. Гостът  обърна детайлно внимание на онлайн общуването на децата  с непознати хора, на необходимостта да споделят с родителите и учителите си при възникнали проблеми, като запозна учениците с начините да подават сигнали за незаконно или вредно съдържание в интернет. Съдия Берберова напомни на учениците, че както в реалния живот, така и в интернет, има правила за безопасност, които трябва да се спазват, тъй като макар да е прекрасно място за развлечения, виртуалното пространство крие много опасности, най-вече заради неизвестността кой стои от другата страна на екрана.


Малчуганите се включиха активно в проведените ролеви игри, като споделиха свои преживявания в онлайн пространството и сами стигнаха до заключение, че макар и виртуално, пак можеш да нараниш приятеля си, както и че е по-добре да ползваш интернет, за да научиш нещо полезно. В края на срещите, всички се обединиха около идеята, че трябва да се отнасят с уважение един към друг във виртуалния свят, но да се доверяват само на тези, които истински познават.

Целта на срещите бе да  привлече вниманието на малчуганите към по-безопасното и отговорно ползване на интернет и мобилни устройства. Темата е актуална за подрастващите именно подари факта, че виртуалната мрежа, наред със своите ползи, крие рискове, особено за децата.