КАМПАНИЯТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МОРСКОТО ДЪНО В АКВАТОРИЯТА НА НЕСЕБЪР НАВЛЕЗЕ ВЪВ ВТОРА ФАЗА

Община Несебър започна втори етап на кампанията за почистване на морското дъно по проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021.

Изваждането на предмети, които все още лежат на морското дъно, се провежда от южната страна на полуострова, а отпадъците са идентифицирани чрез повторно дистанционно изследване. Всички извадени отпадъчни единици ще бъдат транспортирани до претоварна станция Несебър, където ще бъдат сортирани и предадени за рециклиране.