НЧ „МЕСЕМВРИЯ – 2015“ ОБЯВЯВА II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „МОРЕ“

НЧ „Месемврия – 2015“ – Несебър обявява II Национален конкурс за разказ на тема „Море“. Изискване към участниците е разказите да не са публикувани – нито на хартиен носител, нито онлайн, включително в блог, страница или личен профил в социална мрежа. Текстът да е с обем до 5 стандартни машинописни страници (9 000 знака), на свободна тематика, свързана с морето, морските хора, крайбрежните градчета и др. Крайният срок за получаване на творбите е 30 октомври 2022 г. на имейла на читалището: mesemvria2015@abv.bg. Разказите да се изпращат като прикачен Microsoft Word документ, шрифт Times New Roman – размер 14 pt. с тема на имейла „За конкурса“. Участниците в конкурса трябва да са навършили 18 години.  Информацията за трите имена на автора, имейла и телефонния номер  трябва да бъдат изписани на последната страница под текста на разказа. Допуска се участие само с по едно произведение от автор.

Разкази, които не отговарят на посочените изисквания, както и такива с лош правопис и пунктуация, няма да бъдат допуснати до участие.

Тричленно жури от настоятелството на читалището ще определи най-добрите разкази. Творбите ще бъдат класирани на първо, второ и трето място.

Резултатите ще се обявят на страницата на читалището във фейсбук на 1 декември 2022 г.

Наградените автори ще бъдат и лично известени по телефон/имейл.  Наградният фонд е 300 лв. и ще се раздава под формата на ваучери за книги както следва: за първо място – ваучер за 150 лв., за второ място – ваучер за 100 лв. и за трето място – ваучер за 50 лв.

Отличените разкази ще бъдат публикувани на страницата на читалището във фейсбук.