Работна среща по проект BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP

 

През юли се състоя допълнителна работна среща на екипа за управление  на проект № BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“ /ARHICUP, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Организатор на онлайн събитието беше Община Несебър, водещ бенефициент по проекта. Активно участие взеха Партньорите – Националния исторически музей на Република Молдова и Музея за национална история и археология в гр. Констанца, Румъния.

Екипът обсъди въпроси свързани със съвместното изпълнение на дейностите по проекта, постигнатите резултати и предстоящите стъпки за успешното му финализиране.

Информация за реализация на дейностите се публикува към момента на https://arhicup.com/ и страницата на проекта във Фейсбук.

Проект BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“ (ARHICUP) стартира на 1 юни 2020 г. и е с продължителност 30 месеца. Общата му стойност е 566 400 евро като бюджетът на Община Несебър е 369 080 евро.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на ЕС. Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на Община Несебър и не отразява непременно позицията на Европейския съюз.