ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 11 ноември, петък, ще се проведе пресконференция във връзка с приключване на проект № BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство Черноморски басейн 2014–2020“. Събитието има за цел да информира заинтересованите страни и широката общественост за цялостната реализация на проекта и постигнатите резултати.    

   Пресконференцията ще се проведе от 11:00 ч. в Център за култура и образование „Артиум“ в  Несебър.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на ЕС. Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на Община Несебър и не отразява задължително позицията на Европейския съюз.