КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СЕ СРЕЩНА С ЖИТЕЛИ НА С. ОРИЗАРЕ

Кметът на община Несебър Николай Димитров се срещна с жители на село Оризаре, за да  представи общинските планове за бъдещото му развитие и да отговори на въпроси и предложения по текущите дейности и проекти за  населеното място.

В началото  беше направен кратък отчет за  част от извършеното през последните години: полагане на асфалтово покритие по улиците „Васил Левски“ и „Гоце Делчев“; полагане на тротоарна настилка по ул.“ Г.С. Раковски“ пред едноименното училище и по ул.“Първи май“; застилане на трошенокаменна настилка по улиците „Преображенска“, „Опълченска“, „Младост“ и „Хр. Смирненски“; ежегодните дейности по поддръжка на съществуващата пътна и улична инфраструктура и поддръжката на озеленяването в крайпътните зони и парка на селото.

Кметът  Николай Димитров запозна присъстващите жители на Оризаре с развитието на дейностите по един от големите проекти, които общината реализира – подмяна на водопровода в селото. Проектът е на стойност 2 800 000 лв. и цели замяна на амортизираните  водопроводни съоръжения с нови. Строителството ще се извърши  в два етапа. По първия вече е получено финансиране и е проведена обществена поръчка за избор изпълнител, а осъществяването му ще започне след Нова година. За втория етап общината е кандидатствала и очаква финансиране по европейска програма.

Разяснени бяха и възможностите, предлагани  по  Програма „Околна среда, приоритет „Въздух“, по която Община Несебър е бенефициент, за безвъзмездна замяна на отоплителните уреди на твърдо гориво в частните домове с екологично чисти /климатици и камини на пелети и др./.

Възобновено е  финансирането на строителството на многофункционалната сграда с пенсионерски клуб в  Оризаре. Започва ремонт и замяна на настилката на спортните площадки в селото.

Кметът Димитров подчерта, че грижите за подрастващото поколение и неговото образование са приоритет в общинската политика. В тази връзка бяха обсъдени започналото строителство на външно котелно помещение в двора на ОУ“ Г.С. Раковски“ и  подготовката за изграждане  на нов физкултурен салон на училището  с финансиране по европейска или национална програма. Учебното заведение е допустимо и за изграждане на STEM среда, позволяваща на децата да  развиват определени способности и умения. Кметът Димитров увери, че общината ще окаже активно съдействие при подготовка на документите за кандидатстване.

В края на срещата кметът Николай Димитров детайлно разясни принципа на финансиране на проектите за населените места по приоритетност  и според обществените нужди.