МКБППМН ПРОВЕДЕ СРЕЩА С УЧЕНИЦИ ОТ РАВДА НА ТЕМА „ДЕЦА В МРЕЖАТА“

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните проведе среща с учениците от шести клас в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Равда, на темата  „Деца в мрежата“.

Повече от всякога децата прекарват времето си онлайн. Мрежата предлага неограничени възможности за игри и забавления през компютри, смартфони, игрови конзоли и телевизори. Интернет има потенциала да разшири хоризонтите и да провокира стремежа към творчество при много  деца, но същевременно с това крие редица опасности. Любопитството е онова, което  подтиква младото поколение да посещава различни сайтове и да се регистрира в различни социални мрежи като Facebook, Instagram, Snapchat или TikTok.

Дискусията целеше да затвърди знанията на децата относно дигиталната грамотност и да  припомни начините за предпазване  от капаните в интернет пространството. Обсъдени бяха важните за учениците правила за безопасност, споделянето с възрастен, виртуалните запознанства и вземането на решения, които могат да бъдат опасни за младия човек.

Учениците гледаха и няколко клипа, свързани с темата, след което последва дискусия по ситуациите, представени във видео материалите – как да разпознават  рисковете, измамите, кражбите на профили в платформи за забавления, сексуално изнудване и кибертормоз.