ОТЧЕТЕНА БЕ ДОБРА АКТИВНОСТ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ ИНИЦИАТИВИ, ОРГАНИЗИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Благотворителните инициативи на територията на Община Несебър приключиха, а малко преди Коледа бяха отчетени събраните средства от тях, които са близо 19 000 лв.

От благотворителния базар, организиран от Община Несебър и НЧ „Яна Лъскова“ са събрани 4245 лв. Сумата е дарена на нуждаещи се жители от Несебър.

От благотворителния концерт – с участието на детски градини и с подкрепата на  Младежката организация на Български червен кръст – Несебър, посветен на събиране на средства за дете със заболяване, нуждаещо се от всекидневна рехабилитация,  събраната сума е 4270 лв.

За същата кауза на благотворителен базар в Равда бяха събрани над 10 700 лв.