ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ ОТ РАВДА ДИСКУТИРАХА ТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ЗАВИСИМОСТ

Среща на тема: „Екранна зависимост и влиянието върху общуването ни“  се състоя в два четвърти класа в училище „Св. св.Кирил и Методий“ – Равда.  Румяна Костова, психолог  към Кабинета за социална превенция към МКБППМН, бе модератор на проявата. Чрез игри, гледане на кратки видеоклипове и проиграване на казуси учениците стигнаха до извода, че непрекъснатото ползване на екранни устройства води до нарушаване на реалното общуване в средата и вреди върху здравето на човек. На срещата бе обсъдено бъдещето на виртуалното и реално приятелство и дали трябва човек да играе само електронните игри. Засегна се и въпросът защо децата все по-трудно играят и общуват на живо и се чувстват сами, даже  когато са сред много хора. Бе обърнато специално внимание  как устройствата влияят върху емоциите и чувствата на човека.

Накрая деца споделиха свои преживявания и опит от въздействието на екрана.