ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В Ж.К „МЛАДОСТ“

Първият жилищен комплекс в Несебър  започва да се строи поетапно от началото на седемдесетте години, а оформянето на общите пространства -улици, тротоари  и зелени площи, следва сградното строителство.

В края на миналата година, в изпълнение на строителните си  планове, община Несебър започна дейности по подновяване на градската среда в комплекса.

Първо бе  завършена ул. „Димитър Занешев“. Бяха подменени тротоарните настилки и бордюри и уличното осветление и бе извършено цялостно преасфалтиране, включително  пред  блоковите и гаражните пространства.

Междувременно на територията на комплекса стартира и подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи. Извършва се демонтаж на старите тротоари и подготовка за начало на строителство на нови – с изцяло подменена тротоарна настилка и бордюри,  със съответна на законовите разпоредби височина.

В зелените площи в ж.к. „Младост“ ще бъдат поставени поливни системи за капково напояване, а съществуващите две детски площадки ще бъдат реконструирани и снабдени с нови уреди- катерушки, пързалки и др.

Старите търговски клетки на пазарчето до детската градина ще бъдат демонтирани и подменени, като се осигури осветление и козирки.

Строителните дейности ще приключат с преасфалтиране на улиците  в комплекса.