Състоя се пресконференция за представяне на проекта „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“

 

В Артиум център в Несебър се проведе пресконференция за представяне на проекта „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.

Ръководителят на проекта – Галина Бабева, запозна присъстващите  – представители на заинтересованите страни и широка общественост,  с основните цели на проекта и планираните дейности.

След приключване на реставрационните дейности по сградата – недвижима културна ценност, ще бъде доставено специализирано оборудване и други елементи (акустика и мултимедия). Ще се създаде и изложи по нов начин постоянна етнографска експозиция, която чрез въведените иновативни технологии ще привличат нова и разнообразна публика.

Съпътстващи дейности към проекта са още: провеждане на тематично обучение за ръководния и експертен персонал на музей „Старинен Несебър“ в областта на културното наследство; разработване на предприемачески план за бъдещото развитие на музея; провеждане на научно-практическа конференция на тема „Музеология на 21-ви век“;  осигуряване на необходимата публичност и визуализация.

Бенефициент по проекта е Община Несебър, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 765 861,97 лв., а крайният срок за реализация е до 30.04.2024 г.