ТРЕТОКЛАСНИЦИ ОТ ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – РАВДА УЧИХА КАК СЕ ОБЩУВА С ВРЪСТНИЦИ

„Взаимоотношения на връстниците“ бе темата, разглеждана на среща с ученици от трети клас на  ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в Равда.  Инициатор на проявата бе МКБППМН към Община Несебър, а вниманието на децата бе ангажирано върху изграждането на умения за общуване помежду им без напрежение  и приемане на  различията на съучениците им. Разгледана бе обстойно и ситуация, свързана с постъпване на нов ученик в класа.

По време на срещата  децата обсъдиха какви са добрите и лошите постъпки на хората. Проиграха ситуации на конфликт и неприемливо поведение, в които са попадали самите те.  В края на проявата учениците споделиха истории, в които са попадали и как биха реагирали и действали, след като вече знаят правилата за добро общуване.