КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛ ЗА ЗВЕНО „СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“

Кметът на Община Несебър  Николай Димитров, подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с фонд „Социална закрила“ за закупуване на нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж – Несебър.

Автомобилът ще се използва за разнос  на приготвена в изпълнение на услугата „Топъл обяд“ храна. Тя се предоставя на лица и семейства, отговарящи на определени от финансиращия орган условия, а  звеното „Домашен социален патронаж“ има задължение по подготовка и доставяне на готовия продукт по домовете на ползвателите.

Стойността на проекта възлиза на 40 000 лв. с вкл. ДДС, а договорената безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Социална закрила“ е за 36 000 лв. с включено ДДС.