ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА „ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА“ В АРТИУМ ЦЕНТЪР

Младежката организация на Българския червен кръст – Несебър, с ръководител г-жа Паунка Русева, организира открит урок на тема „Живот без дрога“. Участници в събитието бяха ученици от десетите класове на СУ“Любен Каравелов“.

Целта на урока бе отново да напомни и предупреди за вредата от забранените наркотични субстанции и тяхното пагубно въздействие върху човешкия живот.

Специално внимание бе обърнато върху това, че наркотичната зависимост е недискриминативна – тя засяга мъже и жени, стари и млади, богати и бедни. Това, което започва с невинна игра, с любопитство към непознатото, често ескалира до тежко пристрастяване, социална изолация и в крайна сметка –  смърт.

По време на събитието бе подчертано, че най-добрата превенция срещу тази личностно-деструктивна форма на зависимост е никога да не се пробва. Употребата на наркотици води до ескалация на нуждата от все по-големи дози и все по-тежка дрога. Тя отключва тежки психически разстройства, а лечението е трудно и  продължава цял живот.

Младите червенокръстци запознаха присъстващите с резултатите от анкета, проведена в училището, която показа, че част от учениците познават хора, подвластни на дрогата. Именно затова е необходимо да се знае, да се предупреждава, да се работи отговорно и целенасочено за каузата „Живот без дрога“.

На срещата присъстаха дъректорът на СУ“Любен Каравелов“ Ирина Велкова, г-жа Паунка Русева – ръководител на БМЧК, директорът на Дирекция ,,Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности“ към Община Несебър- Красимира Тодорова,  Дарина Димитрова- секретар на МКБППМН,   инспектор Димов- завеждащ Детска педагогическа стая при РУ на МВР – Несебър и др.