ОТДЕЛ „ЕКОЛОГИЯ“ СТАРТИРА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ СРЕД ДЕЦАТА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Служители от отдел „Екология“ при Община Несебър   провеждат  образователни инициативи, насочени към малките граждани на общината. Целта е повишаване на екологичната култура на децата и създаване  базисни навици в  опазване на чистота на природата и нейното съхранение.

Екипът на отдела, съвместно с ученици от първи до четвърти клас от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – с. Гюльовца, организираха образователно мероприятие с цел популяризиране на мартенските  екологичните празници сред учениците.

Децата се включиха активно, дискутираха поставените теми и  с интерес се запознаха с Червената книга на България. Учениците се информираха  за богатата дива флора и фауна на територията на общината, характеризираща се  с голямо видово разнообразие от дървесна и храстова растителност и с биологично разнообразие на земноводни, птици и бозайници.  В края на срещата екипът на еколозите раздаде книжки и брошури: „Екотуристическа мрежа“, „Величествен Балкан, лазурен бряг и хилядолетна история в подножието на Източна Стара планина”, моливник и химикал, както и дървени къщички за птици, които да бъдат поставени в двора на училището.

По случай Световния  ден на водата служители от отдел „Екология“ при Община Несебър  посетиха   децата от 2, 3 и 4 група на ДГ „Обзорче” – гр. Обзор. Малчуганите  научиха под какви агрегатни форми съществува водата на Земята, какви са основните причини за нейния недостиг, източниците на замърсяване на водите и методите за пречистването им. Децата представиха стихчета и песни по темата, след което получиха книжки „Забавления летни приключения” и пособия за рисуване.