СРЕЩА НА ТЕМА „БЕЗОПАСНА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ“ ПРОВЕДЕ МКБППМН ПРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Малко преди края на учебната  година с учениците в начален етап на основното образование в ОУ „Св. Иван Рилски“ – с. Кошарица бе организирана среща от МКБППМН при Община Несебър на тема „Безопасна лятна ваканция“.

Целта бе да се запознаят децата с потенциално опасни ситуации за тях през неучебното време и начините за предотвратяването им. Бе обърнато и внимание върху  изграждането на умения за безопасно поведение на подрастващите.

Чрез презентация и беседа на учениците се представиха възможни ситуации, застрашаващи живота и здравето на децата, начините на превенция и адекватна реакция, ако попаднат в такава. Проведе се и дискусия, провокираща ги да обсъдят темата и да споделят поуките, които са си извадили от видяното и чутото, както и личен опит. В заключителната част на събитието имаше състезание по отбори. Създадени бяха и рисунки, които показаха, че учениците са разбрали какво е безопасното поведение при потенциално опасни ситуации и провокации. В резултат на срещата те придобиха на знания и умения за: безопасно поведение на улицата: пресичане на пътното платно, каране на колело, ролери, скейтборд, тротинетки и др.; безопасни и опасни места за игри навън; безопасно поведение на плажа, язовира, реката; безопасно поведение в планината; безопасно поведение, когато сме сами вкъщи; безопасно поведение с непознати; оказване на първа помощ и полезни телефони.