КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР ДАДЕ НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВ ВОДОПРОВОД В С. ОРИЗАРЕ

Днес кметът на община Несебър Николай Димитров обяви начало на изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Оризаре, Община Несебър – ІІ етап“ с безвъзмездна финансова помощ, осигурена по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и финансирана със средства на Европейския съюз.

„Този проект е от изключителна важност за жителите на селото, за тяхното здраве и благосъстояние и за бъдещото развитие на населеното място. Продължаваме и с работата по вътрешната част на многофункционалната сграда с пенсионерски клуб в Оризаре, където нашите възрастни съграждани ще могат да се събират и да общуват “– каза кметът Николай Димитров.

Предмет на проекта е изграждането на водопроводна мрежа на с. Оризаре, община Несебър, Етап ІI, в съответствие със съвременните материали за строителство и водоснабдителните норми. Етапът включва мрежата северно от р. Бяла: изграждане на част от главен клон І и 16 разпределителни клона, всички сградни водопроводни отклонения към тях до границата на уличната регулация, както  и възстановяване на нарушените настилки.

Към момента в селото има изградена водопроводна мрежа от етернитови и частично от стоманени тръби с малки диаметри, несъответстващи на  съвременните норми за изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, а настъпилите амортизационни изменения по мрежата водят  до големи загуби на питейна вода. Проектът за реконструкция и  рехабилитация  на водоснабдителната система в с. Оризаре  предвижда полагане  на общо над 6 400 метра водопровод с различни диаметри.

Изграждането на нова система, отговаряща на нормативните изисквания, ще ограничи загубите на природни ресурси, ще подобри качеството на живот на жителите от територията на селския район, ще подобри неговата привлекателност за населението и ще създаде условия за социално – икономическа активност.

Общата стойност на проекта е 2 190 646 лв. с ДДС.