125 ДОБРОВОЛЦИ УЧАСТВАХА В ЕКО КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър за поредна година се присъедини към най-мащабната доброволческа кампания у нас „Да изчистим България заедно” под надслов „Готови сме!“, като в нея се включиха 125 доброволци. Участие взеха граждани, сдружение „Младежки сенат България”, ученици от СУ „Л. Каравелов” – гр. Несебър и ОУ „Г.С. Раковски” – с. Оризаре. Почистиха се 8 замърсени места: районът на северното пристанище в Стария Несебър; северната крайбрежна алея в Несебър; пясъчни дюни в Несебър; детски площадки в кв. „Черно море” – Несебър; детски площадки в Новия Несебър; плажна ивица – к.к. „Слънчев бряг”, плажна ивица – м. „Иракли”, с. Баня; паркът, районът на ДГ „Радост” и ОУ „Г.С. Раковски” – с. Оризаре.

В резултат на доброволческата еко акция са събрани 108 чувала със смесен битов отпадък. Той бе предаден за последващо третиране на претоварна станция и регионално депо за неопасни отпадъци.