КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТКРИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СГРАДА В С.ОРИЗАРЕ

Kметът на община Несебър Николай Димитров откри сградата с многофункционално предназначение в с. Оризаре.

Лентата, заедно с г-н  Димитров, прерязаха Васил Василев, кмет на с. Оризаре и председателката на местния пенсионерски клуб Величка Стоянова.

„Поздравявам жителите на Оризаре с новата придобивка! Тя  е отредена за  обществени дейности и, след окончателното й  интериорно оформяне,  ще започне да изпълнява  основното си предназначение на сграда с   културни, социални и административни функции. Нека тази сграда служи на хората – да ги събира и сплотява чрез обществените дейности, за които е отредена.“- каза кметът Димитров при откриването.

На първия етаж  има помещение за  пенсионерски клуб, който ще се използва от възрастните жители на селото за срещи и колективни дейности, склад за инвентар и санитарен възел, включително за хора с увреждания. Към пенсионерския клуб е построена покрита тераса за отдих.

На второто ниво е проектирана и многофункционална зала за събрания и културни мероприятия. Вторият етаж ще се използва и за нуждите на администрацията на Община Несебър.

 

В най-кратки срокове предстои окончателното оформяне на документите за ползване на сградата.

С изграждането на мултифункционалната сграда общината изпълниява обществения си ангажимент към жителите на село Оризаре,  като  им  осигурява закрито пространство, предназначено за социални и културни дейности  и облекчава достъпа им до административни услуги.

Оризаре е едно от селата в oбщина Несебър, което продължава да се развива и да бележи прираст на населението си. Това налага както бърз достъп до административни услуги, така и място за активно оползотворяване на свободното време за жителите на селото.