ПОДНОВЕНА Е ПЪТНАТА МАРКИРОВКА ОКОЛО ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР И ПО ПЛОЩАДКИТЕ ПО БДП

Извършени са ежегодните дейности по освежаване и подновяване  на хоризонталната и вертикална пътна маркировка около учебните заведения в община Несебър. Районите около образователните институции отново бяха с  приоритет, поради натоварването около тях, особено в есенно-зимния сезон. Работата около училищата и детските градини на съставните селища   също е завършена в срок.

За  осъществяване на националната политика за активна превенция на пътни инциденти с участие на деца,  всички училища и детските градини в общината разполагат  с учебни площадки, на които подрастващите  получават практическо обучение по безопасност на движението. Тези площадки също подлежат на ежегодна инспекция и, при нужда, подновяване на маркировката.

Всички мероприятия, свързани с обезопасяване около училищата и детските заведения на територията на Община Несебър, са извършени според разписанията на Закона  за движение по пътищата.