ЗАПОЧНАХА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ НА РАЗКЛОНА ЗА КОШАРИЦА

Община Несебър започна изпълнение на текущи ремонти на пътната инфраструктура, включително на  път РП I-9    от републиканската  пътна мрежа в кръстовището с общинските пътища bgs 1120 / Св. Влас/  и bgs 1121 / Кошарица/.

Дейностите са свързани с подготовка  за  промяна на съществуващата организация  на движението чрез ситуиране на  кръгово кръстовище.