ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТБЕЛЯЗВА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ИНСУЛТА

Асоциацията за инсулт и афазия, на която Община Несебър е партньор,  стартира национална  кампания по повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта. Във връзка с това в Здравна къща Несебър е организирана информационна инициатива,  целяща   повишаване на  познанията на обществото за симптомите на инсулта и правилното поведение при тяхното установяване.

Инсултът е най-значимото заболяване в страната и е основна причина за смъртност със статистически показатели, които превишават многократно тези в останалите европейски страни.

Асоциацията за инсулт и афазия си поставя като основна цел намаляването броя на инсултите в страната. Работейки за постигането на тази задача, кампанията на пациентската организация върху рисковите фактори и тяхната превенция – „Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“, традиционно е широко подкрепена от над 230 от общо 260 общини, разположени във всички 28 области.

 

Повече информация и снимка можете да намерите в прикачения файл.

https://stroke.bg/uploads/2023/10/videohdblacksubs.mp4

Община Несебър напомня, че предлага за хората с увреждания, и в частност за преживелите инсулт, следните социални услуги:

–         Домашен социален патронаж;

–         Механизъм лична помощ;

–         Асистентска подкрепа;

–         Грижа в дома – по европейска програма за развитие на човешките ресурси.