УЧЕБНА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР СЕ ПРОИГРА В ОУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – РАВДА

В ОУ “Св.св. Кирил  и Методий“- с. Равда  се проведе проиграване на евакуация при пожар, организирана и ръководена от директора на училището. Действията на учениците за точно изпълнение на практическата част от занятието контролираха и коригираха учителите.

Проявата бе разгърната на две нива – теоретично и практическо. Първото включваше запознаване на учениците с основна  тема   „Действие  при  БАК“, както и с местата за  придвижване и напускане на сградата при  евакуация, съгласно евакуационния план на училището.

В практическата част от занятието се  проигра  обща  евакуация на целия  състав  на  училището с всички действия – от откриване на пожара, през съобщаването му на телефон 112, напускане  на сградата за по-малко от 5 минути и проверка на всички ученици.

 Състоя се и демонстрация на гасене на пожар – най-атрактивната част от учението. След като бе  позициониран  пожарен  автомобил на  РС ПБЗН -Несебър до сградата на училището, служителите   демонстрираха  пред  учениците  облеклата,  оборудването  на  пожарникарите,  самия пожарен  автомобил, звуковите  сигнали  при  движения,  разгръщането  на шланговете и  начина  на  гасене.

Целта на учението бе, наред с всички останали знания и умения, които учениците придобиват в училище, да бъдат подготвени  и за опазване на живота и здравето при непредвидени ситуации на пожар, земетресение, наводнение и безопасно движение на пътя.