ОБЩИНА НЕСЕБЪР ИЗВЪРШВА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСОКОСТЕБЛЕНАTA РАСТИТЕЛНОСТ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

В община Несебър продължават дейностите по премахване на паднали в следствие на съботната буря дървета и храсти.  С предимство се разчистват  улици, тротоари, дворове на обществени сгради и образователни институции.

На територията на общината не са настъпили значителни щети върху общинското или частното имущество, но бедствието повдига въпроси относно рисковете, които растителността, локализирана в непосредствена близост до обекти от уличната, пътната, обществената и образователната инфраструктура, носи.

По този повод общината е възложила изготвянето на експертна оценка за състоянието на крайпътните дървета и храсти. Очаква се анализът да набележи и  подходящи за вътреселищната среда  растения, които да заменят някои видове като топола и др.

Община Несебър системно отстранява  дървета, които представляват опасност за гражданите – директна или индиректна, поради своето разположение. Следвайки принципа на компенсаторното озеленяване за всяко премахнато дърво се засаждат две нови.

Поддръжката на селищната екосистема и засаждането на млади, жизнени растения е част от съвременната  политика, според която градската среда трябва преди всичко да осигурява безопасност за жителите и да гарантира сигурност на  гражданите – пешеходци и автомобилисти.