МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ПЛАНИНИТЕ БЕ ОТБЕЛЯЗАН В СУ„ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – НЕСЕБЪР

Международният ден на планините бе отбелязан в СУ„Любен Каравелов“ – Несебър с различни прояви – уроци, изложба, Kahoot – игра.

Ученици от гимназиален и прогимназиален етап, членове на Екокомитета, създаден по програма „Екоучилища“, представиха на децата от IV „в“ и IV „г“ интересни уроци. Под ръководството на своя учител г-жа Златка Каменова шестокласниците Максим Кахчи, Георги Запрянов, Ивон Любомирова, Анастасия Трепечова и Васил Евтимов атрактивно и с творчески ентусиазъм проведоха курс „Млад планинар“ в IV „г“. Разказаха за важните правила при планински преход. Нагледно демонстрираха изригването на вулкан с помощта на интересен макет. Много активно в инициативата се включиха различни ученици от прогимназиален етап със свои проекти във впечатляваща изложба, посветена на Международния ден на планината.

Деветокласниците Даримир Наумов, Христос Хенди и Станислав Цанев започнаха часа в IV „в“ с презентация за значението на планините, необходимостта от тяхното опазване, както и запазването на биоразнообразието в тях. Малките ученици провериха знанията си за природата на България чрез забавна Kahoot – игра, подготвена от Моника Петрова и Деница Яръмова – XI клас. Най–любознателните четвъртокласници бяха наградени с грамоти за отлично представяне. Ценни съвети за билковото богатство на нашите планини представиха с постер учениците от X клас – Марияна Томова, Анна Довганюк и Любена Червенкова. За организацията на часа възпитаниците работиха съвместно и с подкрепата на своите преподаватели г-жа Мая Илиева-Петкова и г-жа Ваня Митева.