СЪОБЩЕНИЕ ОТ МВР

В седмицата преди 29 октомври 2023 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи […]

Read More

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област БУРГАС, община НЕСЕБЪР населено място ГР.НЕСЕБЪР, кметство ……….., секция № 001 адрес на избирателна секция …………………………………………………………. –––––––––––––––––––––––––––––––– Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––––––––––––––––– АЛЕКСАНДЪР ЖЕКОВ ЖЕЛЕВ ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА БОГДАНОВА ГЕОРГИ НИКОЛОВ ДАНАИЛОВ ЖЕЛЕЗЧО АНДРЕЕВ СТОЙКОВ ЖУЛИЯНА ГЕОРГИЕВА АРИЕТИ […]

Read More

З А П О В Е Д №2660 гр.Несебър, 13.10.2023 г.

  На основание т.7 от Решение №2599-МИ/05.10.2023г. на ЦИК, чл.8, ал.4 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА О П Р Е Д Е Л Я М : Една подвижна секционна избирателна комисия, с №02-15-00-037 за всички населени места на територията на община Несебър, за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на […]

Read More

З А П О В Е Д № 2591

З А П О В Е Д № 2591 Гр.Несебър, 28.09.2023г. На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, РазделІІ от Глава ХІІ на Изборния кодекс, Решение №2469-МИ от 19.09.2023г. на ЦИК, във връзка с подготовката и провеждането на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г.   З А П О В Я Д В А М […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

  Населени места със статут на кметство на територията на община Несебър, отговарящи на изискванията на чл.14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, са както следва: гр.Свети Влас, гр.Обзор, с.Равда, с.Кошарица, с.Оризаре, с.Гюльовца, с.Тънково, с.Баня. В посочените населени места ще се проведат избори за кметове на кметства едновременно с провеждането на избори за общински съветници и кмет на […]

Read More

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ II

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК) ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КОШАРИЦА КМЕТСТВО ………………… СЕКЦИЯ № 020 Адрес на избирателната секция: ………………………………………… –––––––––––––––––- Име –––––––––––––––––- КАРИН КРИСТЕЛ ЗЕДТЛЕР ХАНС ЛОТАР БЕРНД ЗЕДТЛЕР Кмет на община/район/кметство или кметски наместник: …………….. Секретар на община/район: […]

Read More

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ II

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК) ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.НЕСЕБЪР КМЕТСТВО ………………… СЕКЦИЯ № 001 Адрес на избирателната секция: ………………………………………… –––––––––––––––––- Име –––––––––––––––––- СТЕФАН ЯН БРИЛИНСКИ Кмет на община/район/кметство или кметски наместник: …………….. Секретар на община/район: …………..

Read More

Електронни услуги – Местни избори 2023

На интернет страницата на Министерство на електронното управление са публикувани услуги, свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/Elections2023 3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3303 3305 Вписване в избирателния списък https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3305 3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3306 3307 Изключване от Списъка на заличените лица https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3307 3308 Изключване […]

Read More