СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) НАТИСНЕТЕ ТУК >> 

Read More

ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТ 16 ДО 26 СЕПТЕМВРИ

  На 16 септември 2022 Община Несебър, съвместно с Районна избирателна комисия – Бургас, организира демонстрационно машинно гласуване в Несебър. За целта на посочената дата, в часовете от 10.00 до 14.00, в Артиум Център, ще бъде поставено специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия на предстоящите на 02 октомври 2022 г. избори за народни представители. Гражданите, които желаят да упражнят  пускането на бюлетина, ще имат […]

Read More

З А П О В Е Д № 2324 Гр.Несебър, 14.09.2022г.

  На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, РазделІІ от Глава ХІІ на Изборния кодекс, Решение №1322-НС от 23.08.2022г. на ЦИК, във връзка с подготовката и провеждането на избори за народни представители на 02.10.2022г.      З А П О В Я Д В А М :               1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

    Във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г., избирателите, могат да правят справка за номера на избирателната секция, мястото на гласуване и адреса на избирателната си секция по следните начини: 1.На място в общинската администрация в работни дни от  09.00 до 16.00 часа; 2.На телефон 0554 2 93 10 и 0554 2 93 13 […]

Read More

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК) ИЗТЕГЛИ –ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 – БУРГАСКИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.НЕСЕБЪР КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 001 ИЗТЕГЛИ –ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 – БУРГАСКИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР НАСЕЛЕНО МЯСТО …………….. КМЕТСТВО ………………….. СЕКЦИЯ № 014

Read More

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 47 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

    П О К А Н А           За провеждане на консултации за съставяне на СИК, за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 година             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  На основание чл.91 от Изборния Кодекс, Решение №1281-НС/16.08.2022г. на ЦИК, Ви каня на 25.08.2022 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Несебър, ул.”Еделвайс” […]

Read More

З А П О В Е Д № 2157

гр.Несебър, 10.08.2022г.   Във връзка с организационно-техническата подготовка  за провеждането на избори за народни представители на 02 октомври 2022година, на основание чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс:     О П Р Е Д Е Л Я М :   1.Общодостъпни места за обявяване на избирателните списъци, както следва: ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Read More

З А П О В Е Д № 2145

гр.Несебър,08.08.2022г. На основание чл.8 ал.2 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА О П Р Е Д Е Л Я М : Тридесет и седем  ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Несебър, УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес – за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 година, съгласно приложението, което е […]

Read More