ОФИСИТЕ В ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА ПОЩАТА В НЕСЕБЪР ВЕЧЕ ОБСЛУЖВАТ СВОИТЕ КЛИЕНТИ

Реконструираната и осъвременена сграда на пощата в новия Несебър вече се превърна в център за социални услуги за гражданите. В нея се помещават както Управление „Социални грижи и услуги“ и функциониращото към него звено „Домашен социален патронаж“ при Община Несебър, така и филиалът на Дирекция „Социално подпомагане“ – Поморие. И двете служби са разположени на партерния етаж, така, че достъпът до техните помещения е максимално улеснен.

На по-горно ниво  в обновената сграда се намират офисите на Общинско предприятие „Управление гори, селско и горско стопанство“.

Съществуващата сграда на пощата бе конструктивно укрепена  и към нея беше  издигната четириетажна пристройка. Така се постигна разширение и модернизация на общинските офиси в нея, според всички съвременните изисквания. Сградата беше санирана и префасадирана, чрез което бяха достигнати нормите за енергийна ефективност. Бяха монтирани асансьори, което осигури достъпна среда за хора с увреждания и се подобриха условията на обслужване и труд в нея.