СТРОЕЖЪТ НА ВЕЛОАЛЕЯТА ОТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ В ПОСОКА КОШАРИЦА НАПРЕДВА

 

Почти на финал е започналото през месец септември изграждане на велоалея, свързваща селищно образувание „Чолакова чешма“ и Слънчев бряг . След трасиране на участъка бяха положени бордюри и бе насипан чакъл. Към момента велоалеята в голямата си част е асфалтирана. На места се извършва частично изместване на пътното платно, за да се осигури място за новото съоръжение. Предстои изграждане на връзки с няколко водостока.

Строежът на обекта е във връзка с инвестиционните намерения на Община Несебър за изграждане на удобна и безопасна  за движение алея  между СО „Чолакова чешма“ и курортен комплекс „Слънчев бряг“. Трасето ще бъде двупосочно, с комбинирано движение за колоездачи и пешеходци.

Общата дължина на велоалеята е над два километра. По протежението и ще се изгради улично осветление, което ще осигурява оптимална видимост през тъмната част на денонощието.

Изграждането на пътното съоръжение е в отговор на нарастващия поток от пешеходци, особено в летните месеци, включително и през нощта.

С реализирането на този обект на жителите и гостите на община Несебър ще се даде възможност за ползване на алтернативен, екологичен и евтин транспорт до и от Слънчев бряг. Построяването на съоръжението ще повиши и статутът на Кошарица, като съвременно и уредено селище.

Община Несебър планира и втори етап от изграждането на велоалеята, свързващ СО „Чолакова чешма“ и Кошарица. С осъществяването на двата обекта велоалеята ще свърже к.к „Слънчев бряг“ и селото.