ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА В РАННА ВЪЗРАСТ

 

В Центъра за обществена подкрепа – гр.Несебър приключи първата Работилница за родители –„ Да пораснем заедно“, в която се включиха родители на деца на възраст до 5 години, както и бъдещи родители. Тя бе изпълнена въз основа на споразумение за сътрудничество между Община Несебър и УНИЦЕФ за реализиране на програма за подкрепа на родители на деца в ранна възраст.

Работилницата се проведе през периода ноември 2019 – февруари 2020 година с екип от водещи Юлия Атанасова /социален работник/ и Мариана Георгиева /педагог/, които бяха специално обучени за нейното представяне. В продължение на четиринадесет седмици, веднъж седмично, родители на деца от 0 до 5г. имаха възможност да общуват с други родители и специалисти, да обменят опит и мисли, както и да научават повече за развитието на детето и неговите психологически потребности, родителството и взаимоотношенията с децата, ефективното общуване с детето, разрешаването на конфликти, и др. Сесиите включваха кратки лекции, образователни филмчета, презентации, дискусии и работа в малки групи. Работилниците се провеждаха в удобно за родителите време в ЦОП-Несебър.

С много вълнение и радост участващите в първата Работилница за родители получиха удостоверение за изключително израстване в своето родителство. Водещите на програмата споделиха задоволство от осъществяване на първата в община Несебър Работилница за родители „Да пораснем заедно!”, от проявения интерес, отговорно отношение и родителска активност.

Втората сесия на Работилница за родители „Да пораснем заедно!” ще стартира през септември 2020г. Предстои да се сформира нова група от родители на деца от 0 до 5г. Участието в програмата е безплатно.

Всички родители, баби и дядовци, които проявяват интерес, биха могли да получат информация за програмата и да заявят желание за участие на телефон 0554/42295 или на място в Център за обществена подкрепа, гр.Несебър, ул.“Струма“ № 14 .