ДНЕС В НЕСЕБЪР СЕ СЪСТОЯ ЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА ЗА КООРДИНАЦИЯ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

Общински временен щаб, сформиран със заповед на кмета на Несебър Николай Димитров, днес проведе заседание за организация и координиране дейностите и мерките срещу разпространението на заболяването корона вирус COVID-19 на територията на общината.

В състава на щаба са включени директори на дирекции и началници на отдели на различни общински звена, медицински лица, полицейски служители и др., които са натоварени да установят и следят за изпълнение на мерките за превенция на разпространението на заболяването. На заседанието присъстваха кметове и кметски наместници на населените места от общината.

На първото събиране на щаба бяха представени разпоредбите от Министерството на здравеопазването и необходимите действия, които общината ще предприеме за максимално осигуряване на безопасна среда в обществените сгради, учебните и детски заведения и др. на своята територия.

Основните задачи, които щабът изпълнява са:

Анализ и оценка на обстановката в община Несебър за намаляване на вредното въздействие на корона вирус COVID-19;

Вземане на решения за необходимото ресурсно осигуряване за предотвратяване на разпространение на корона вирус.

Организация и координация на действията на администрацията, ведомствата, на юридическите лица и едноличните търговци, на които са възложени функции за защита при бедствия и др.;

Осъществяване на контрол по изпълнение на задачите и мерките за овладяване на заболяването;

Взаимодействие и връзка с Областния медицински съвет – Бургас и Националния оперативен щаб.

На днешното заседание, за да се избегне опасността от заболяването, се взе решение за отлагане на всички планирани културни и спортни мероприятия на територията на общината. Остава засиленият филтър и дезинфекция в детските градини и ясли.

Щабът ще заседава периодично и извънредно при възникване на конкретна необходимост за предприемане на допълнителни действия.