ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕДПРИЕМА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

Във връзка с разпространяването на заболяванията, причинени от COVID-19 и обявените на правителствено ниво противоепидемични мерки, Община  Несебър предприема следните действия:

– Преустановява се провеждането на културни мероприятия и се отменят събитията от културните календари на общината и народните читалища на територията й. Преустановяват се всички прожекции, театрални постановки, празнични прояви в училища, читалища, културни институции и др. Преустановяват се посещенията в туристическите информационни центрове на територията на община Несебър;

– Провеждането на спортни мероприятия ще се извършва без публика. Преустановяват се всички спортни мероприятия на закрито, включително и тренировки;

– Забраняват се всякакви масови мероприятия, в които участват деца;

– Създава се организация в Медицински център „Д-р Димитър Пеев“ и се предвижда резерв от болнични легла и реорганизация на работата на персонала на лечебното заведение, в случай на необходимост;

– Ръководствата на социални услуги ще организират провеждане на стриктни противоепидемични мерки, съгласно утвърдена от Община Несебър инструкция;

– Директорите на детски градини, ЦПЛР и училища ще провеждат стриктни противоепидемични мерки, съгласно утвърдена от Община Несебър инструкция и Заповед № РД 09-626/11.03.2020г. на Министерството на образованието и науката.

Детските градини и ЦПЛР ще продължат да работят в режим на епидемична обстановка и засилен сутрешен филтър, съгласно заповеди № 58/23.01.2020г. и № 261/02.03.2020г. на кмета на община Несебър;

– Започва провеждане на засилени мерки по почистване и дезинфекция на общите части на Здравна къща-Несебър. Ще се осигурят постелки с дезинфектант на хлорна основа на всички входове на здравното заведение;

– Налагат се засилени мерки по почистване и дезинфекция на градския, общински и междуселищен транспорт, като всички превозни средства се подлагат на цялостна дезинфекция след приключване на транспортната задача за деня. Почистването ще се извършва ежедневно, в края на работното време, на територията на гаража и ще включва третиране с препарати на всички повърхности – пътнически салони, дръжки, ръкохватки, седалки, прозорци, под. По време на почивката между курсовете на крайни терминали и автогари хигиенистите на смяна ще почистват с дезинфекционни препарати дръжки, ръкохватки и подовото пространство в пътническите салони на автобусите. Всички автобуси ще подлежат на редовно почистване и дезинфекциране на филтрите;

– Пропускателният режим в сградата на Община Несебър ще се спазва стриктно. На работа няма да се допускат служители с грипоподобни симптоми. Провеждането на заседания, работни групи и др. прояви с участието на външни лица в административните сгради ще бъде ограничено. Същото важи и за провеждането на вътрешно служебни мероприятия и прояви. Ще се ограничи командироването на служители.

– Ще се ограничи достъпът на посетители в центровете за административно и информационно обслужване, с оглед недопускане  струпването на чакащи клиенти, като клиентите ще изчакват на открито, а тези на закрито ще спазват минимална дистанция от 1 м. помежду си. Служителите на ЦАИО ще дават указания на гражданите за ползване на електронни и куриерски услуги. В рамките на приемното време на центровете за административно обслужване ще се предвиди прекъсване за дезинфекция и проветряване на помещенията три пъти дневно по 15 минути. Ще се извършва активно информиране на потребителите на услуги по телефона и чрез интернет страниците на администрациите за предоставените административни услуги. Гражданите и фирмите ще бъдат насърчавани да заявяват приоритетно административни услуги и да получават издадените документи по електронен път чрез e-mail или чрез лицензиран пощенски оператор;

– Служителите в центровете за административни услуги ще работят задължително със защитна маска, която ще се сменя на всеки 2 часа. Служителите ще бъдат снабдени с препарати за дезинфекция на ръце – гелове, спрейове и разтвори на алкохолна основа. Ще се осигури почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони от работната среда, които контактуват с открити части на тялото, съгласно утвърдена от Община Несебър инструкция. Ще се осигурят постелки с дезинфектант на хлорна основа на входа на центровете за административно обслужване и всички сгради общинска собственост.