ДОПЪЛНИТЕЛНA ИНФОРМАЦИЯ И РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ДОСТЪПА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ДО АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ТРАНСПОРТ

Във връзка с предприетите мерки срещу разпространение на COVID-19 Община Несебър съобщава, че се спира достъпът на външни лица в сградите на общината, като документооборотът ще става  чрез гишетата на центровете за административно обслужване, включително в офиса на „Организация на паркирането, репатриране и пропускателен режим“, находящ се в Несебър на ул. “Струма“ 6.

За да не се допуска струпване на хора в офисите на общинската администрация гражданите се приканват  да ползват алтернативните начини за административно обслужване:

-Проверка на дължимите местни данъци и други задължения към Община Несебър и тяхното заплащане може да се извърши през интернет страницата на общината – раздел е-услуги  http://www.nessebarinfo.com/eservices.html, като се избере един от начините:

а/ с ЕГН и вх. номер  от декларация или заявление по МДТ;

б/ с ПИК код на Националната агенция по приходите;

в/ с квалифициран електронен подпис.

 

Местни данъци се заплащат много бързо и лесно:

–    чрез сайта ипей: необходима е еднократна регистрация, като  се следват всички указателни стъпки в него. Собственикът на регистрацията я има винаги. Ипей има версия и на английски език, така че може да се ползва без проблем и от чуждестранни граждани.

  • в касите на изипей: Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

Заявление за всички административни услуги може да се  намери на интернет страницата на Община Несебър – раздел бланки и декларации или раздел административни услуги по отдели http://www.nessebarinfo.com/documents.html

Заявления за услугите на общината и необходимите документи към тях /надлежно попълнени, с подпис и печат/ може да се подават по един от начините:

  • чрез лицензиран пощенски куриер;
  • изпратени по електронна поща сканирани документи на contacts@nesebar.bg или e-mail на съответния отдел;
  • като електронни услуги чрез интернет страницата на общината https://nesebar.imeon.bg/WebUslugi/WebSiteApp/frmEUslugi.aspx – подписани с квалифициран електронен подпис.

Община Несебър съобщава, че  ползването на сградите и помещенията  на пенсионерските клубове  на територията ѝ се спира, съгласно заповедта на Министерството на здравеопазването.

Апелираме всички граждани, завърнали се от чужбина от страни с регистрирани случаи на COVID-19 да спазват доброволно четиринадесетдневна карантина.

 

Предоставяме на  вниманието на гражданите разписанието на движението на градския и междуселищен транспорт.

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – НЕСЕБЪР – РАВДА – АХЕЛОЙ – ПОМОРИЕ – БУРГАС

 

 

от Слънчев бряг

06.10 07.30 08.50 10.10 11.30 12.50 14.10 15.30 16.50 18.10 19.30  21.00

 

от Бургас

06.10 07.30 08.50 10.10 11.30 12.50 14.10 15.30 16.50 18.10 19.30  20.50

 

Часовете в по-тъмен шрифт се изпълняват от „ДИ ЕС БУС” ЕООД

Часовете в по-светъл шрифт се изпълняват от „М-БУС” ООД

 

 

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – АХЕЛОЙ – КАБЛЕШКОВО – ЛЪКА – БУРГАС

от Слънчев бряг

07.10 08.30 09.50 11.10 12.30 13.50 15.10 16.30 17.50 19.10

 

от Бургас

07.10 08.30 09.50 11.10 12.30 13.50 15.10 16.30 17.50 19.10

 

Часовете с по-тъмен шрифт се изпълняват от Ди Ес Бус ЕООД

Часовете с по-светъл шрифт се изпълняват от М-Бус ООД

 

 

 

НЕСЕБЪР – СЛЪНЧЕВ БРЯГ – КОШАРИЦА

 

 

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ  ОТ НЕСЕБЪР:

 

06.45   08.30   12.00   15.00   17.00   19.00

 

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ  ОТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ:

 

07.00   09.00**   12.15   15.15   17.15   19.15

 

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ  ОТ КОШАРИЦА:

 

07.15   09.40   13.00   15.30   17.30   19.30*

 

* Курсовете са до Автогара – Слънчев бряг

** Автобусът минава през Свети Влас

 

 

НЕСЕБЪР- СЛЪНЧЕВ БРЯГ – СВЕТИ ВЛАС

 

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ  ОТ НЕСЕБЪР:

07.00  08.30  13.00  16.00  17.30

 

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ  ОТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ:

06.15 07.15 09.00 11.00 13.15 14.45  16.15 17.45 19.15

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ  ОТ СВЕТИ ВЛАС:

06.30 07.30  09.15** 11.15* 13.30 15.00 16.30  18.00* 19.30

 

*Курсовете са до Автогара – Слънчев бряг

**Автобусът минава през с.Кошарица

 

 

 

 

 

НЕСЕБЪР- СЛЪНЧЕВ БРЯГ- ГЮЛЬОВЦА

 

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ НЕСЕБЪР :

07.30  10.55  14.00  16.30  20.00

 

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ

07.45  11.15  14.15  16.50  20.15

 

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ ГЮЛЬОВЦА :

06.20  08.15  12.15  15.45  17.30

 

Емона – Странджа – Център – Свежест – Арда – Континентал – Фрегата – Стадиона – Феста Панорама – ДСК –  Несебър(стар град)

 

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ НЕСЕБЪР:

06.45 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 10.15 10.55 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.30*

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ:

06.30 06.45 07.00 07.25 07.45 08.15 08.45 10.00 10.40 11.45 12.45 13.15 13.45 14.45 15.15 15.45 16.15 16.45 17.15 17.45 18.45 19.45

 

*Автобусът е преминаващ от Бургас

 

 

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – аквапарк – к-с ЧЕРНО МОРЕ – НЕСЕБЪР

 

 

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ:

07.30 08.30 11.30 16.00 17.30

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ ОТ НЕСЕБЪР:

08.00 09.15 12.15 16.45 18.15