МКБППМН КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР С ЛЕКЦИИ НА ТЕМА „ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО В ИНТЕРНЕТ – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТОВА?“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър проведе в края на февруари няколко мероприятия, свързани с медийната грамотност на учениците. Те бяха във връзка с Международния ден за Безопасен интернет, койта тази година премина под мотото „Заедно за по-добър интернет“.
Учениците от 8 и 9 клас на ПГТ,, Иван Вазов” – Слънчев бряг дискутираха по темата със съдия Мария Берберова-Георгиева, която разясни на младежите приложимото в България законодателство, свързано с престъпления в киберпространството, както и за наказанията, които законът предвижда за извършителите им. Тя говори за фишинг атаките, които са техника за извличане на информация чрез манипулация и заблуждение. „Фишинг атаките целят кражбата на лични данни, пароли за имейл, кодове за електронно банкиране или заразяват компютъра със зловреден код. Както в реалния живот, така и в интернет има правила за безопасност, които трябва да се следват.”- подчерта тя и допълни, че всички, които общуват виртуално, трябва да са отговорни към сериозността на онлайн рисковете.
Лично пространство в интернет – въобще възможно ли е това? Това бе тема, разисквана в ОУ,,Иван Рилски” – Кошарица с група учениците от 4, 5, 6, 7 клас. Децата с интерес чуха коментара на инспектор ДПС Димов – ,,Интернет е забавно място, но в същото време то крие редица рискове и опастности, защото в мрежата се включват и злонамерени хора”. Той посъветва учениците да помнят, че във виртуалното пространство трябва да се отнасят с всеки като с непознат поради зачестилите случаи на кражба на самоличност.
На мероприятието присъстваха и родители, които бяха посъветвани от специалиста в отдел „Информационна сигурност“ към община Несебър Даниел Горанов да търсят баланс във времето, което детето им прекарва в интернет и това, в което се забавляват по друг начин. Той препоръча на децата да проявяват повече внимание с приложенията за видеосподеляне, защото те позволяват бързо и лесно създаване на видео съдържание. Целта на такива приложения е да са смешни и забавни, но част от клиповете и селфитата са неприемливи, влияят зле на психиката на подрастващите и изкривяват ценностната им система. ,,Подражавате на такива скейтъри може да доведе и до физически наранявания” – изрази опасенията си г-н Горанов.
Психологът Румяна Костова към Кабинета за социална превенция към МК подкрепи думите му, като призова децата да общуват директно, в пряк диалог по-между си. Тези умения са храна за детския мозък и са важни за физическото, психическото и емоционално здраве на децата, защото комуникацията в реалния живот дава правилна преценка за хората и намеренията им.
Интернет е може би най-свободното място в света в момента, но в онлайн пространството има и хора, възползващи се от елементарните грешки, които допускаме. Важно е родителите да успеят да подготвят децата си за опасностите, които ги дебнат в необятния свят от информация, която интернет предлага. Важно е всяко дете да бъде научено да споделя с родителите си, защото наред с тези, които биха му навредили в мрежата, съществуват и много други, които следят за неговата безопасност и са готови да направят всичко да го защитят.