КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР ПРИЗОВАВА ЗА АКТИВНО ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЧРЕЗ САЙТА НА ОБЩИНАТА

Поради характера на извършваната дейност и  интензивния контакт с граждани,   служителите на центровете за обслужване на клиенти  в общинските сгради спазват  стриктно разпоредбите на Министерството на здравеопазването и Община Несебър, и до гишетата и не допуска струпване на хора.

За да се осигури по-безопасна среда, кметът  Николай Димитров  призовава гражданите  към по-активно използване на електронната система за обслужване на клиенти и плащане на данъци чрез сайта за електронни услуги на общината. http://nesebarinfo.com/eservices.html