ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕМИНАВА УСПЕШНО

 

Електронният обучителен процес за учениците на община Несебър стартира успешно. Всяко учебно заведение създаде собствена организация, съобразно ресурсите и възможностите за дистанционно преподаване, според  предписанията на Министерството на образованието.

В най-голямото училище на общината – СУ „Любен Каравелов” подготовката за обучение в електронна среда започна още на 13.03.2020 г. Всеки педагогически специалист избра ресурси, които да използва –онлайн платформи, електронните ресурси на издателствата, фейсбук групи, вайбър групи. Последните две се използват най-вече в начален етап, тъй като децата имат недостатъчни умения да си служат с електронни устройства. Учениците, които не разполагат с подходяща техника използват телефонна връзка с учителите.

Още през първия виртуален учебен ден в СУ „Любен Каравелов”-гр.Несебър към онлайн обучението са се присъединили 95% от учениците, като се очаква обхватът на включилите се в  обучението да достигне до 98-99%.

Провеждат са дори часовете по музика и физическо възпитание.

Приоритетно ще се работи с четвъртокласниците, седмокласниците, десетокласниците и дванадесетокласниците, на които предстои национално външно оценяване и зрелостни изпити.

В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“- гр. Свети Влас са създадени групи на класовете в месинджър и вайбър. Направени се виртуални класни стаи в classroom. Преподавателите използват Leaning Apps, „Уча се“, онлайн материали на издателствата, „Школо“, Кан Академи. Училищното ръководство отчита успешно начало, като около 230 деца са се включили през първия ден, а останалите през втория.

ОУ „Св. Иван Рилски“- с. Кошарица използва работни групи във вайбър, а медиатор разнася подготвени учебни материали на учениците, които не разполагат с интернет или устройства.

И ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Гюльовца започна успешно работа по новите правила. Всички класове имат онлайн групи и часовете се провеждат по график. На учениците, които нямат интернет се раздават копирани материали.

Учебният процес в електронна среда е трудно приложим в ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Оризаре, тъй като много малка част от учениците имат подходящата  техника. В това училище дистанционното обучение  се осъществява с помощта на образователните медиатори, които  разнасят подготвените от учителите материали на хартиен носител.

От ОУ „ Васил Левски“ – Тънково на всички ученици са изпратени тестове, самостоятелни работи, работни листове и упражнения по всички предмети, съобразно с учебната програма. Използват се Google приложенията, вайбър и месинжър.

В обучението в ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” – с. Равда участват всички ученици от 1  до 7 клас. Всеки учител е представил график на часовете си, съобразен със седмичното разписание за втория учебен срок. Самото обучението е въз основа на взетото до момента учебно съдържание, като ще се преподава и нов материал. Учителите използват следните ресурси: „Школо” /модул „Бележки” и съобщения/; електронен вариант на учебниците „Уча се”; FB група “Learning Apps.; комуникация по телефона и месинджър; кореспонденция по имейл; ресурсите на групите с професионална насоченост във Фейсбук. Обратната връзка с родителите и учениците се осъществя по телефона, месинджър, имейл или във FB групата. Когато се задават писмено упражнение, диктовка, преразказ, съчинение, работен лист, рисунка и др., родителите правят снимка на листа от тетрадката, на работния лист или рисунката и я изпращат като прикачен файл по имейл. Учителите дават указания, правят корекции и рецензират работата на всеки ученик. Всички преподаватели са на разположение на учениците и родителите. По-късно всеки учител подава информация към директора, относно организацията на дейността по учебните предмети, които води.

Дистанционното обучение в ПГТ „Иван Вазов“ протича нормално. Учителите работят с електронна платформа „Школо“. Използват се и различни социални мрежи, така че 92% от всички ученици получиха необходимите учебни материали и помощни средства още през първия ден. Поддържа се обратна връзка  и учителите получават попълнените  от учениците тестове на новосъздадени електронни пощи.

Обучението в електронна среда стартира и за учениците от ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор. След регистрираните в първия ден  затруднения с „Школо“, учителите работят по алтернативни начини. Раздадени са учебни материали на хартиен носител на 13 ученици с осигурен от кмета на Обзор транспорт. Създадени са групи в социалните мрежи.