ДОБРОВОЛЦИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО

Доброволческите групи, сформирани в община Несебър във връзка с обявената противоепидемична ситуация, работят активно. Към тях вече са се присъединили 18 души. Дейността им се изразява в социален патронаж в полза на болни, самотно живеещи и социално слаби граждани на общината.
Действията им са координирани с Общинския щаб за противодействие на разпространението на COVID-19 и целят намаляване на социалните контакти на най-рисковите групи през карантинния период.


Доброволците посещават, приемат поръчки, пазаруват и доставят хранителни продукти и лекарства по предварително изготвен списък и със средства на нуждаещите се от помощ.
В тази дейност, със значителна активност, се отличават членовете на Общинската организация на БЧК-Несебър. Списъкът на хората, които те обгрижват надвишава 50 човека.


Ангажирани в дейността по снабдяване с продукти и лекарства от първа необходимост са и звеното „Социален патронаж“ към Управление „Социални грижи и услуги“ към Община Несебър, кметовете и кметските наместници по населените места.
Към доброволческите отряди се включиха и членовете на Ловно-рибарско сдружение „Балкан2012“, чиято дейност, освен разноса на храни и лекарства, е да осъществява постоянен контакт и обратна връзка с районните инспектори на МВР по места в селищата на общината. Освен това съюзът, чрез своята интернет страница, огласява заповедите и инструкциите на националните и местни отговорни институции, издавани във връзка с настоящата извънредна ситуация.