Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения вусловията на опасност от заразяване с COVID-19

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предоставяме на Вашето внимание

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения вусловията на опасност от заразяване с COVID-19 в България .
Те са утвърдени от министъра на туризма Николина Ангелкова и одобрени от
Министерството на здравеопазването, като са взети предвид обоснованите препоръкипостъпили в МТ в изискания срок.
В допълнение Ви уведомяваме, че Указанията за функциониране на места за
настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от
заразяване с COVID-19 в България, са качени на институционалната страница на Министерството на туризма, в рубриката „С лице към бизнеса“
http://www.tourism.government.bg/bg/taxonomy/term/204
Указания за функциониране на местата за настаняване (МН) и заведенията за
хранене и развлечения (ЗХР), прилежащи към тях или самостоятелни, които имат открити площи (тераси, градини и други открити пространства), в условията на COVID-19, съобразени с указанията и препоръките на Световната здравна организация (СЗО) и Европейския център за
превенция и контрол на заразите.
Имайте предвид, че туристическите обекти са различни по своето териториално местоположение, предназначение и функции, дизайн, експлоатация и управление, адаптациите следва да се правят индивидуално, но така, че да съответстват на Указанията.
Указанията могат да се актуализират спрямо развитието разпространението на COVID-19 в страната.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БИЗНЕС ОПЕРАТОРИТЕ, СТОПАНИСВАЩИ ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ С ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ НА ОТКРИТО