МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПУБЛИКУВА НОВИ ЗАПОВЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Министерството на здравеопазването публикува нови заповеди, с които обявява извънредна епидемична обстановка на територията на Р България с период на действие до 14 юни 2020г.
Заповедите, издадени от Министерството на здравеопазването, нареждат всички физически и юридически лица, управляващи обекти с обществено предназначение да осигурят дезинфектант за ръце на входа на обекта. В сила остават мерките за физическа дистанция, като разстоянието между лицата трябва да бъде 1,5м. в помещения с обществено предназначение и прилежащите им площи. Всички посетители на обществени обекти на закрито трябва да носят предпазни маски или друго средство, покриващо носа и устата. Тези места са: обществен транспорт, търговски, спортни, културни или административни обекти, храмове или места, на които се предоставят обществени или други услуги. Дистанцията между лицата, намиращи се на открити обществени места, които не са от едно семейство, трябва да е 1,5м.
Във всички обекти с обществено предназначение дезинфекцията трябва да продължи да се прилага периодично, като внимание се обръща на критичните точки ( дръжки на врати, ръкохватки, бюра, бутони на банкомати и асансьори и др).
Затворени за клиенти остават увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове и закритите търговски площи на заведенията за хранене и развлечение (ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници). МОЛ-овете, с изключение на намиращите се на тяхна територия магазини за хранителни продукти, аптеки, банкови и застрахователни офиси, както и заведения с открита площ и самостоятелни входове, остават затворени.
Забранени остават всички учебни занятия и извънкласни мероприятия (занимални, зелени училища, екскурзии) и всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на училищно и предучилищно образование, които се провеждат при директен контакт.
Забранени остават масовите спортни мероприятия на открито и закрито, с изключение на колективното спортуване за аматьори с до 12 участника без публика и само на открити места.
Допуска се организиране и провеждане на подготвителен триседмичен период на възстановяване тренираността на професионалните футболисти и подновяване първенството за първа и втора професионална футболна лига на етапи, считано от 15.05. 2020г.
Провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и др.) остава забранено.
Масовите културни мероприятия на закрито, с изключение на посещения на музеи, галерии, библиотеки и кина (последните при 30% заетост), оставят забранени.
Не се позволява провеждането на всякакви организирани събития с присъствие на над 10 човека, освен свързаните с аматьорско спортуване.
Определеният часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа, в който само лицата над 60 години имат право да посещават хранителни магазини и аптеки, се запазва.