УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

15-ти септември е празник, който посвещаваме на тържеството на духа и знанието. Това е дата, която не присъства в календара с официалните празници, но всички ние отбелязваме – първия учебен ден в българското училище. Той винаги е бил тържествен за всички нас. Този ден събира в едно безгрижието на младостта и опита на мъдростта. Той символизира стремежа на българина към духовност, наука и просвещение.

Уважаеми учители,

На Вас сме поверили най-свидното, смисъла на живота си – нашите деца. Продължавайте да развивате Вашия професионализъм и през новата учебна година, за да дадете най-доброто на своите възпитаници, тъй като образованието започва винаги от ученическия чин, от класната стая. Пожелавам Ви ползотворна работа и успех във Вашата важна мисия!

Скъпи ученици,

Вие сте нашето най-голямо богатство. От Вас зависи бъдещото развитие на родината ни. Пожелавам Ви здраве и успех в овладяването на знанията през новата учебна година!

Уважаеми родители,

Бъдете близо до децата си, насърчавайте ги и им помагайте, бъдете помощници на училището в обучението и възпитанието на подрастващите граждани на община Несебър.

Уверен съм, че всички ние – учители, родители и общинска администрация ще продължим да бъдем партньори в това, от което в най-голяма степен зависи бъдещето ни – образованието на нашите деца.

Честит първи учебен ден на всички ученици, учители и граждани на община Несебър!

На добър час през учебната 2020/2021г.

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР