СЕДМИЦА НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ ПОСВЕТИХА ТРЕТОКЛАСНИЦИ В СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“- НЕСЕБЪР

В седмицата,  предшестваща честването на Деня на народните будители, третокласниците от несебърското училище организираха разнообразни прояви, посветени  на хората, допринесли  през годините за запазване на българското национално самосъзнание, книжовност, образование и идентичност.

Малките ученици провериха своите знания в състезанието „Аз грамотно съм дете“. Включиха се активно в надпреварата „Здрав дух в здраво тяло“. Изготвиха оригинални проекти и презентации, рисуваха портрети на народни будители.  С огромен интерес разгледаха книги и учебници, на които са се образовали техните родители. Рецитираха стихове и пяха песни на патриотична тематика.

Седмицата на народните будители  допринесе у третокласниците да се съхрани и развие българския дух и да се възпитат у тях чувства на любов, родолюбие, историческа и родова памет, национална принадлежност и самочувствие, на търпимост, толерантност и единение.