СЪОБЩЕНИЯ

Предоставяме на Вашето внимание Заповед РД-01-718/ 18.12.2020 на министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на противоепидемичните мерки до 31.01.2021г. включително.