ПОРЕДНА КОЛЕДНА АКЦИЯ НА БЧК-НЕСЕБЪР

Дейността на доброволците от Общинската организация на Българския червен кръст в Несебър не спря.  През празничните дни те успешно осъществиха традиционната си коледна кампания, инициирана от кмета Николай Димитров, за подпомагане на най-нуждаещите се наши съграждани.

Жителите на общината, които получиха помощ под формата на хранителни пакети са самотно живеещи, болни, социално слаби или хора и семейства в затруднено материално положение. Помощите са осигурени от Община Несебър, Български червен кръст- Несебър и частни дарители.
Раздадените 94 пакета съдържаха разнообразни хранителни продукти.


Тази година, като благороден жест на уважение, БЧК раздаде помощ и на самотно живеещи пенсионирани учителки от по-старото поколение, чиито принос към образователното дело в Несебър е неизмерим.
Следващата планира акция на доброволците на червения кръст е приемането и разпределянето на хранителни пакети от интервенционните помощи на Европейския съюз, които тази година се очакват през февруари. Те се раздават по списък, утвърден от Дирекцията за социално подпомагане – Поморие.


Членовете на местната организация на БЧК- Несебър са едни от най-дейните в осъществяване на доброволческа дейност на територията на община Несебър и в България. Благодарение на тяхната всеотдайност и енергия се осъществяват акциите в подкрепа не само на граждани на общината, но и на хора и институции от цялата страна.