МКБППМН ИНИЦИИРА МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър и ученици от ОУ „Васил Левски“- с.Тънково, проведоха „Беседа за безопасно преминаване по улиците, управление, екипировка и изправност на велосипеда, запознаване със Закона за движение по пътищата“. Проявата се състоя дни преди преминаване към онлайн форма на обучение.

Беседата и презентацията към нея бяха насочени към познаване и прилагане на правилата за движение на превозните средства на две колела – велосипед, тротинетка.

Целта на мероприятието бе: Съдействие при изграждане и развиване на защитни механизми, срещу опасностите на пътя; Развиване на перцептивните умения на децата за безопасно поведение на пътя, на основата на развиване на зрителните и слуховите възприятия, на възприятията за време и пространство; Подпомагане на процесите за развитие на концентрацията на вниманието, паметта, дисциплинираност и отговорно поведение на пътя; Надграждане на знания и умения за безопасно придвижване до училище и обратно, пресичане на пешеходна пътека и на светофар.

Децата от 1 до 4 клас участваха  във викторина и  направиха рисунки на тема „Познавам пътните знаци”.

Учениците се справиха отлично с поставените задачи, като се затрудниха само при определяне на  някои видове маркировка на пътното платно.

За постигане на по-добри резултати в усвояване на правилата за движение на пешеходци и велосипедисти,  МКБППМН  предвижда нови практически занимания, след като учениците се завърнат отново в училище.