МУЗЕЙ „СТАРИНЕН НЕСЕБЪР“ РАБОТИ ПО ПРОЕКТА „ЧЕШМА ДО СТАРАТА МИТРОПОЛИЯ“

Музей „Старинен Несебър“, с финансовата подкрепа на Община Несебър, сключи договор с лицензирана фирма за Аварийна консервация и реставрация на обект „Чешма при Старата Митрополия“. Тя е паметник на културата с категория „местно“ значение, обявена в ДВ, бр.41 от 1964 г. Към настоящия момент е пред приключване първият етап от предвидените дейности – изследване на състоянието на чешмата и изготвяне на проект за Аварийна консервация и реставрация. След съгласуването на този проект с НИНКН ще се пристъпи и към реализацията му. Очаква се цялостната реставрация и консервация да приключи в кратки срокове.