СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА РЕЦИКЛИРАНЕТО БЕ ОТБЕЛЯЗАН ОТ НЕСЕБЪРСКАТА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

          В дните преди преминаване към онлайн обучение, клубът  по интереси  на БМЧК- Несебър към СУ “Любен Каравелов”, с ръководител Паунка Русева, се включи в проекта на сдружение  “Място България”  -“Герои на рециклирането”. Подготвени бяха няколко занятия, целящи  запознаване на възможно  най-широк кръг ученици с инициативата и  пред децата от различни класове бяха изнесени презентации, разясняващи ползите от рециклирането.

След завръщане в присъствена форма на обучение с учениците от 3“г“, с класен ръководител Наталия Антонова, предстои открит урок под надслов “Разделно рециклиране на отпадъците”. Той ще включва  презентация по темата и занимателни игри с децата, и ще се съчетае с Международния ден на Земята.

За популяризиране на каузата на доброволчеството, младите червенокръстци планират почистване на училищния двор и акция по засаждане на дръвчета в специално отделен от кмета на община Несебър терен. Чрез своята дейност младите активисти се стремят да намерят  съмишленици сред своите съученици, с които да споделят отговорността за опазване на планетата Земя.