СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър информира гражданите, че във връзка с дейностите по възстановяване на  ул. „Дюни“, въпреки първоначалните планове на местната администрация да се  съхранят всички дървета от страната на къщите, се налага премахването на някои от тях. Това е заради невъзможността да се изградят новите бордюри и да се поставят тротоарните плочки, както и да се осигури безопасно преминаване на пешеходци по улицата.  Основание за премахването са и сигнали, подадени от живущи по ул. „Дюни“  за надигнати от кореновата система огради и тротоарни плочки.

На място на премахнатите, Община Несебър е планирала засаждането на нови дървесни видове по улицата. Те ще бъдат с подходяща коренова система, съобразена с градската среда.