СЕМИНАР ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА” В ОУ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” – С. ОРИЗАРЕ

В ОУ „Георги Стойков Раковски” – с. Оризаре, се проведе планиран семинар по Национална програма „Бизнесът преподава” от Модул  1 „Семинари в училища от представители на технологични фирми”.

Програмата е насочена не само към придобиване и разширяване на дигиталните компетентности на учениците, но и към провокиране на интереса им към изучаване и развитие в сферата на информационните технологии.

По много интересен и достъпен начин гл. ас. д-р инж. Тодор Тодоров от Техническия университет в гр. Габрово запозна учениците от седми клас с историята на роботиката и историческите автоматизирани автомати и развитието им от II в. пр. Хр. до днес. Лекторът даде основна информация, свързана със софтуера за управлението и програмирането на роботи. На учениците бяха представени и плановете за развитие на роботиката и професиите, в които се планира да бъде приложима.

Чрез презентация беше онагледено приложението на роботиката в различните сфери на индустрията в България и по света.

Безспорно най-впечатляващо за седмокласниците беше демонстрацията с истински роботи.